Placements

Placements

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या विषयावर व्याख्यान

शेगाव: भारतीय शिक्षण मंडळाचे अ.भा. संघटन मंत्री श्री. मुकुल कानिटकर यांचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण–2020 यामध्ये शिक्षकांची भूमिका या विषयावर व्याख्यान

Read More