collegenews

Placements

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या विषयावर व्याख्यान

शेगाव: भारतीय शिक्षण मंडळाचे अ.भा. संघटन मंत्री श्री. मुकुल कानिटकर यांचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण–2020 यामध्ये शिक्षकांची भूमिका या विषयावर व्याख्यान

Read More
College News

“शिक्षण हेच भविष्य”- डॉ. रघुनाथ माशेलकर

शेगाव: “भारतीय शिक्षण, संशोधन आणि नवनिर्मितीचा नव्याने शोध” या विषयावर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शास्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी एआयसीटीई डिंस्टिग्विश्ड चेअर

Read More