Month: January 2023

College News

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळावा

भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन शेगाव: नमस्कार. आपल्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बूलढाणा व श्री संत गजानन

Read More