newspaper

College News

“शिक्षण हेच भविष्य”- डॉ. रघुनाथ माशेलकर

शेगाव: “भारतीय शिक्षण, संशोधन आणि नवनिर्मितीचा नव्याने शोध” या विषयावर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शास्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी एआयसीटीई डिंस्टिग्विश्ड चेअर

Read More